Die Gesellschafter

 

Christian Zech (Gesellschafter, Geschäftsführer)

Sozialpädagoge, Familientherapeut

Rüdiger Gleim (Gesellschafter)

Informatiker, Coach

 

Alexander Matterstock (Gesellschafter)

Diplom Journalist